Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

Historie obce

 

Historie obce Horky

Horky leží na císařské silnici Vídeň-Praha, 2km JV od Želetavy. Obec vznikla patrně již ve 13. století. Byla to vesnička malá, postavená do kruhu kolem malé návsi, kde dnes stojí kaple. První písemná zpráva pochází z roku 1356. O sto let později se uvádějí jako pusté. Horky patřívaly školou i farností do Martínkova a obě vesnice byly součástí lesonického panství. Přes 200 let byly Horky pusté, měnili se různí majitelé a k obnově vsi došlo až po roce 1670. Lesonická vrchnost se tehdy snažila zvelebit svoje panství a také v té době začala stavět nový zámek v Lesonicích. Na lesonickém panství se tehdy nalézaly i doly na železnou rudu a malé hutě. Protože obec patřívala do Martínkova, užívala v úředních věcech pečeť martínkovskou. Je oválná o rozměrech 18x20mm a pochází z poloviny 18. století.

        Ve 40. letech 18. století byla budována přes Horky nová císařská silnice, po které pak jezdily nejen formanské povozy, ale i od roku 1750 pošta. Na Horkách byl proto při silnici postaven zájezdmí hostinec. Později z něj vznikla hájenka, která tu opuštěná stojí dodnes. V roce 1779 byl v obci parcelován dvůr a vystavěny hospodářské budovy dvora. Roku 1824 měla obec  44 domů, počet obyvatel v roce 1850 = 340, r. 1900 = 283, r. 1950 = 244, a v roce 1999 zde žilo 163 obyvatel ve 72 domech. Obec byla přiškolena do Martínkova, ale r. 1895 stoupl počet žactva na 64, a tak byla zřízena obecná škola pod vedením učitele Josefa Marka. Byla umístěna na několika nevyhovujících místech, takže se brzy jednalo o stavbě nové budovy. Věc však narazila na nepochopení Martínkovských, a tak se jednání táhla 7 let a teprve v r. 1910 se začalo stavět. Nová škola byla za jeden rok postavena a vyučování v ní začalo 16. září 1911. Prvním učitelem v nové škole byl František Pešl. Od r. 1929 byla 2-třídní.

        Roku 1895 byla na návsi postavena kaple, která je zasvěcena sv. Antonínu z Padovy. Každoročně se v polovině června slaví na Horkách pouť, při které nechybí taneční zábava a soutěž v požárním sportu pod názvem Memoriál Jana Částka. Poslední rozsáhlá oprava kaple byla provedena v roce 1990.

        Nešťastná 1. světová válka postihla krutě zdejší obec. Na fronty v Srbsku a Rusku bylo povoláno 47 mužů, z nichž se 16 nevrátilo. Byli to: Brabec Václav, Doležal Leopold, Dvořák František, Kacetl Antonín a Michal, Kořínek Jan, Kugler Adolf, Najlingr Josef, Růžička Josef, Petrů Jan, Navrkal František, Simandl František, Slavíček Jan, Tomek František, Zach Jan a Svoboda Antonín. Pomník padlým spoluobčanům byl odhalen 14. 6. 1931. Na podzim r. 1918 v obci řádila španělská chřipka, při které onemocněly celé rodiny. Po vzniku ČSR žádají zdejší občané v r. 1919 o zřízení smaostatné obce. Komisařem pro zřízení obce do řádných voleb byl jmenován zdejší hostinský Baltazar Lesný. Žádosti bylo vyhověno a 16. 5. 1920 se konaly první samostatné volby do obecní samosprávy. Starostou byl zvolen Antonín Bláha.

        Úplná pozemková reforma byla na lesonickém panství uskutečněna v roce 1924, kdy část majetku vrchnosti zůstala, ale většina lesů a pila v Lesonicích byly zestátněny. Vytvořily se zbytkové statky a horecký dvůr byl přidělen moravské zemědělské radě, která si zde dosadila svého správce. V r. 1924 byla vytvořena samostatná obecní honitba o rozloze 200ha. Během 20. let 20. století se začalo v obci hodně stavět – rodinné domky i hospodářské budovy. Horky měly v r. 1928 už 67 domů. Značnou měrou k tomu přispěla parcelace velkostatku, neboť panská půda obklopovala téměř celou obec.

        Rozloha horeckého katastru je malá, jen 213ha. Obec se rozprostírá v nadmořské výšce 596 metrů, polní tratě se nazývají: U sv. Antoníčka, Loučky, U Ševcových, V srdci, Kopanina, Kopečky, U Kněžiny, Haltýř, Brada, Žlab, Malenka, Lipka, Březí, Pod pastouškou. Lesy mají jména: Kněžina, Sedliště, Kozrok, Výholec. Rybníky jsou 2.

        Slavný den prožívala obec dne 13. 6. 1928, kdy zde projížděl k M. Budějovicím T. G. Masaryk.

Dne 29. 6. 1936 byl založen SDH Horky. Jeho starostou se stal Norbert Kořínek, který byl zároveň i starostou obce. Požáry v obci byly v letech 1914, 1916, 1927, 1931 a 1966.

        V létě r. 1934 byla vybudována obecní studna, která je schopná zásobovat vodou celou obec. Po žních r. 1936 budují Horky vlastní hřbitov při silnici k Ž eletavě, který byl slavnostně otevřen 25. 10. 1936. Jsou zde pochovaní rodiče slavného českého indologa Vincence Lesného.

        Za 2. světové války byl v r. 1941 zatčen Josef Procházka, který se podílel na ilegální činnosti KSČ. Zahynul počátkem r. 1943 v Osvětimi. Po válce byl odhalen pomníček svému psoluobčanu u kaple na návsi. Během 2. světové války bylo nasazeno na práce v Německu 11 občanů z Horek. Začátkem roku 1947 byl rozparcelován statek místním malozemědělcům. Téhož roku nastalo sucho a neúroda. Výnosy obilovin byly malé. Začalo se také jednat o elektrifikaci Horek. Práce na ní trvaly 4 měsíce a 23. 12. 1947 se v obci rozsvítily první žárovky.

        K založení zemědělského družstva dochází 10. 5. 1950, kdy se rozhodlo 20 horeckých občanů společně hospodařit. Počáteční výměra byla 37,5ha, prvním předsedou byl František Němec. Po založení dochází ke zcelování pozemků a jedná se o koupi dvora. Při špičkových pracích na polích pomáhá svými stroji nově vzniklá Strojní a traktorová stanice v Želetavě. V první polovině r. 1958 vstupuje do zemědělského družstva posledních 12 zemědělců, v roce 1959 má družstvo 62 členů a obdělává 192ha. Od 1. 1. 1961 se slučuje se Želetavou.

        Místní národní výbor v r. 1961 organizuje pokládání kanalizace. V roce 1969 staví nové pouliční osvětlení za 230 000Kč. Později vznikají i chodníky kolem silnice.

        K 31. 8. 1975 dochází ke zrušení zdejší školy pro malý počet žáků. Děti od té doby dojíždějí autobusem do školy v Želetavě. Nyní je v budově školy umístěna knihovna, malý sál a hasičská klubovna. V r. 1990 se vyskytly snahy odtrhnout  se od Želetavy, ale iniciativa několika nadšenců nebyla podpořena ostatními občany. Budovu hospody si odkoupil v r. 1991 pan Simandl z Horek a spol., kteří zde vytvořili pěkný motorest. Provoz však skončil roku 1993. V současné době se pivo prodává u Hrůzů a výčep má název   ‘‘Hospoda U radaru‘‘. Na Horkách hospodaří na navrácených polích soukromí zemědělci Jiří Simandl a Antonín Fiala. Ze spolků zde dnes působí hasičský sbor a myslivecké sdružení. V obci se v roce 1998 uskutečnilo spuštění plynu.

TOPlist